T.HUIS

WIC collage def.jpg

Het concept

 

EINDELOOS KLEURRIJK FAMILIE GROEN ONCONTROLEERBAAR VIND ALTIJD ZIJN WEG SAMEN ZIJN EN RUIMTE HEBBEN OM ALLEEN TE ZIJN TRANSFORMATIE TIJD CONTROLEERBAAR OPEN

Het beeld kent een duidelijke structuur, een structuur van lijnen die je denkt te kunnen controleren maar die wegspringen wanneer
je denkt te weten wat hij heen gaat.

De opdrachtgevers hebben in het interview benoemd zich prettig te voelen binnen een ‘gestructureerde chaos’, ‘speelsheid in een structuur’.

Het ontwerp heeft drie uitgangspunten; De wensen van de klant, het concept en een vlakverdeling gebaseerd op het huidige kavel.

 

De verdeling zorgt er voor dat de proporties van het ontwerp kloppen, dat de ontwerpkeuzes te herleiden zijn en op basis van de juiste informatie is gemaakt. Lijnen zijn afgeleid uit blijvende bebouwing en (ver)vormen het kavel.

Er is gekeken naar het behouden en vergroten van de ruimtelijkheid en daarnaast het creëren van geborgenheid. De uitgangspunten van het concept zijn verwerkt in de vertaling naar een vlakverdeling. Zo komen de lagen terug in de verschillende lijn po- sities en ontstaat er een vorm van ontdekking op de plekken waar de lijnen erkaar kruisen.

Project: T.HUIS - Locatie: Klarenbeek - Project soort: tuinontwerp 

wic vlakverdeling.png